Training

Oefenslachtoffer

Bent u bereid te helpen?

 

Dit kan bijvoorbeeld door een keer deel te nemen aan een training.

Hierbij word u meegenomen in het proces opleiden van een zoekhond op vermiste personen, waarbij we met alle plezier laten zien en uitleggen hoe we de honden trainen, maar ook op welke wijze de hond in combinatie met zijn geleider samenwerkt.

 

Wat wordt er van u verwacht als vrijwillig slachtoffer?

 

Het is de bedoeling dat de honden ten aller tijde op elk willekeurig persoon aanslaan om aan te geven aan de geleider van de hond dat er op een bepaalde locatie iemand ligt, zit en of hangt.

Dit kan in een gebouw, in een bos of een andere omgeving zijn. Zodra u bent begeleid door een van ons leden naar een juiste (verstop)plaats afgestemd op het niveau van de hond, wordt u geïnformeerd wat er verwacht word van u als slachtoffer. Dit betreft de handeling om de hond aan te sporen tot de verwijzing. Bij gevorderde honden zal stil zitten voldoende zijn. Vervolgens zullen de geleiders hun honden aanzetten tot het zoeken van u als slachtoffer. Bij deelname aan de training wordt u voorzien van een portofoon waarmee we contact onderhouden.

Wanneer de hond u gevonden heeft, zal de hond overgaan tot de verwijzing. Dit houdt in dat de hond aan de geleider aangeeft dat hij u gevonden heeft.


Bijvoorbeeld; de hond heeft u gevonden en gaat over tot blaffen. Dit is voor de geleider een aanwijzing dat de hond u gevonden heeft. Hierop komt de geleider ter plaatse om uw locatie te bevestigen en de hond te belonen.

 

Wees niet bang tot nu toe hebben we altijd alle vrijwillige slachtoffers terug gevonden. Uiteraard word er voor een bakje koffie en een lekkernij gezorgd. Wij trainen minimaal 1 avond in de week en minimaal 1 weekend dag in de maand.

 

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op!

Aansluiten bij stichting DOGsquad.

Bij DOGsquad searchdogs zijn we op zoek naar gemotiveerde mensen die goed kunnen werken in teamverband, met dito hond. Denk je wekelijks mee te kunnen trainen in weer en wind, wil je de hond een uitdaging bieden, heeft je hond het doorzettingsvermogen en de motivatie om hard aan het werk te gaan en wil je meewerken aan een sterk team?


Dan is de zoekhondentraining van DOGsquad searchdogs misschien wel iets voor jou!

Hoe gaat dat dan in zijn werk?

voorselectie:

Zodra u zich aanmeldt bij de stichting neemt u eerst deel aan de voorselectie. De voorselectie wordt gebaseerd op een tijdsbestek van 1 maand. Zien we potentie in de combinatie hond - hondengeleider, dan komt u in aanmerking voor een basisopleiding van zes maanden met een tussentijdse evaluatie.


(Aan de voorselectie zitten geen kosten verbonden.)

Basisopleiding aspirant-lid eerste 3 maanden:

 

Zodra de voorselectie met succes is doorlopen, volgt het eerste gedeelte van de basisopleiding. Tijdens deze periode zullen de trainers er alles aan doen om de beginnend geleider zoveel mogelijk kennis bij te brengen omtrent het zoekwerk en de betreffende hond in combinatie met de geleider zo goed mogelijk te trainen.


Wij vragen een aanwezigheid van 80% op de trainingen met uitzondering van vakantie en feestdagen.


Tijdens deze drie maanden zal, ongeacht het verloop van het niveau van de hond en of de geleider, ten aller tijde zoveel mogelijk energie gestoken worden als mogelijk is in de basisopleiding. Uiteraard is het belangrijk dat de geleider tijdens de trainingen een welkom gevoel heeft binnen het team en ook goed in zijn vel zit om zo een goede samenwerking met zijn hond te kunnen bewerkstelligen.


DOGsquad searchdogs werkt als team en niet als individu. We zijn zo sterk als de zwakste schakel.


Bij DOGsquad searchdogs steken we veel tijd en energie in het opleiden van hond en geleider. Er zal een zekere stijgende lijn worden verwacht binnen het volgen van de opleiding zowel van de hond als de inzet van de geleider. Mocht blijken dat de hond naar onze mening niet geschikt lijkt te zijn, de passie onvoldoende met zich mee draagt of de geleider is te vaak afwezig op de training, dan kan dit resulteren in een evaluatie met negatieve uitkomst.


De evaluaties worden gebaseerd op de potentie van de hond en geleider. Bij een negatieve beoordeling betekend dit dus geen oordeel over de persoonlijkheid van de geleider maar wordt de beslissing genomen uit zakelijk belang. We trainen immers inzetbare zoekteams.

Inzet- training als lid:

Evaluatie na 3 maanden:


Na 3 maanden volgt er een evaluatie. Daarbij zijn er 3 mogelijkheden: de geleider krijgt een vervolg van 3 maanden met wederom een evaluatie; de geleider mag door met de inzet-training en wordt toegelaten als lid; de samenwerking wordt beëindigd (inzet-training betekend niet dat geleider inzet-klaar is).

Basisopleiding aspirant-lid vervolg:


Bij het vervolg basisopleiding is het gestelde in de Basisopleiding de eerste 3 maanden van toepassing.


Binnen de 'Basisopleiding aspirant-lid vervolg' zal een examen afgelegd worden. Hiermee kan het certificaat 'basiskennis zoekhonden conform DOGsquad searchdogs' behaald worden. Hierbij word getoetst of de basiskennis die bijgebracht is door de trainers op juiste wijze is ontvangen en wordt begrepen door de betreffende geleider.


Na 3 maanden volgt  wederom een evaluatie:


Daarbij zijn er 2 mogelijkheden: de geleider mag door met de inzet-training en wordt toegelaten als lid; of de samenwerking wordt beëindigd.

(inzet- training betekend niet dat geleider inzet- klaar is)

De inzet- training kan wel 2 a 3 jaar duren. Dit hangt af van de ontwikkeling van hond en geleider. Tijdens het lidmaatschap dient de geleider zelf voor persoonlijke trainingsmaterialen te zorgen. Denk aan tuig/lijn/kleding  en dergelijke voor de hond en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de geleider (een veiligheidshelm heeft de stichting in bruikleen). Wat betreft trainingskleding heeft de geleider materiaal nodig voor alle seizoenen die bestand zijn tegen extreme omstandigheden zoals puinlocaties en dichte bebossing met bramenstruiken vooralsnog dient dit te worden aangeschaft door de geleider zelf.

Hoelang duurt het voor de hond inzet klaar is?

Neem onder voorbehoud een tijdsbestek van 2 tot 3 jaar om de arm voordat je een stabiele zoekhond hebt opgeleid die is blootgesteld aan de meeste omstandigheden.

Ons streven is om stabiele zoekhonden, maar ook geleiders op te leiden, die over voldoende kennis en kunde beschikken om stabiel ingezet te kunnen worden. De vraag hoelang het duurt voordat je hond klaar is, is eerlijk gezegd niet concreet te beantwoorden. Kwaliteiten van een zoekhond zijn niet alleen afhankelijk van het kunstje wat hem is aangeleerd. De gemoedstoestand van de geleider speelt ook een rol in de werkbaarheid van de honden.


Voorbeeld: een zoekteam is al twee jaar inzetbaar maar de geleider zit een periode niet lekker in zijn vel. Dit kan weerslag hebben op de hond en zodoende is dit zoekteam tijdelijk niet inzetbaar.


Ook zal de ene hond sneller gaan in de opleiding dan de andere. Bij DOGsquad searchdogs kijken we graag naar de algemene trainingen en de overalstatus van geleider en hond. Er zullen inzetmatige oefeningen uitgezet worden om het niveau van hond en geleider te evalueren en te inventariseren. Er zullen examens afgenomen worden die niet vooraf kenbaar gemaakt worden. Dit zal in lijn liggen met de voorgaande trainingen en over-all status. Hieruit zal wel of geen certificaat voortvloeien. Een certificaat is geen oneindig bewijs dat het zoekteam inzetbaar is. Er wordt continu gemonitord of de inzetbare zoekteams als dusdanig blijven functioneren.

Leren zoeken naar zittende of liggende slachtoffers en samenwerken met andere honden.

Door de training met de zoekhonden ontstaat een hechte band tussen baas en hond. Hierdoor is de hond bereid om zich in moeilijke en zelfs gevaarlijke omstandigheden te begeven. Tijdens trainingen brengt de geleider de hond in de meest vreemde situaties. Zo leert de hond zijn weg te zoeken op grof puin, in het bos en in grote vlaktes. Hij leert slooppanden, donkere kelders, fabrieken, maar ook kantoorgebouwen af te zoeken naar zowel levende als overleden slachtoffers.

De hond leert onderscheid te maken tussen gewone 'passanten' en echte slachtoffers. Hij negeert staande of wandelende mensen, fietsers en dergelijke. Hij leert zelfstandig te werken, zijn eigen neus te volgen en hoe hij zijn baas kan waarschuwen. Zo wordt de hond voorbereid op zijn werk!

Niet geheel onbelangrijk is de socialisatie van de honden. Wanneer de hond inzet klaar is, moet deze gaandeweg geleerd hebben om in combinatie met andere honden het zoekwerk uit te kunnen voeren. Dit om tot gecombineerde zoekteams te komen om zo met verschillende disciplines en honden naast elkaar een gebied te kunnen doorzoeken.

De hond moet fysiek in goede gezondheid verkeren in verband met de zware fysieke belasting op onder andere puintrainingen. Bij twijfel dien je de hond te laten controleren door een gespecialiseerde dierenarts en een bewijs van gezondheid te leveren. Fysieke condities die een probleem kunnen zijn bij het reddingshondenwerk zijn onder andere elleboog/heupdysplasie, hartafwijkingen, rugproblemen en andere serieuze problemen van het bewegingsapparaat.

Trainings informatie boekje:

Bij DOGsquad searchdogs ontvangt ieder aangeslotenen bij de start van de basisiopleiding een informatie boekje.


Door middel van dit informatie boekje willen we op voorhand graag de nodige informatie verschaffen om tot doelmatige gestructureerde trainingen te komen.

Inhoud:

 • Voorwoord
 • Trainingstijden
 • Wat heb je nodig algemeen?
 • Algemene regels basis
 • Je eigen oefening 
 • Belonen van de hond 
 • Tussenevaluatie van je oefening 
 • De assistent 
 • Het slachtoffer 
 • Meekijken met een oefening
 • Eindevaluatie uitgevoerde oefening
 • Hoelang duurt het voor de hond inzet klaar is?
 • Materialenlijst vlakte en trailen 
 • Portofoons
 • Watsapp groepen.
 • Slack 
 • Gebruik social media 
 • VeiligheidTermen en definities: 
 • Materiaal Tips:
 • (Bijlage 1) Contact Bestuur
 • (Bijlage 2) Aansluiten Bij DOGsquad searchdogs 

Onze website is momenteel nog in de opbouw-fase. Dit wil zeggen dat de website nog onvolkomenheden kan bevatten en de content geregeld zal kunnen wijzigen. Eventuele links welke nog niet operationeel zijn zullen in de toekomst gerealiseerd worden evenals de onvolledigheid van eventuele informatie.