Stichting informatie

Stichting DOGsquad

 • 's-Heer Hendrikskinderendijk 93
 • 4461EA, Goes
 • dogsquadsearchdogs@gmail.com
 • www.dogsquad.nl 
 • Algemeen telefoonnummer:
 • RSIN/fiscaal nummer: 860227947
 • Kamer van Koophandel: 75296764

Inleiding

Stichting DOGsquad is gevestigd in Zeeland. Ons doel is het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, met de inzet van zoekhondenteams.

 

Wij zijn opgericht uit gedreven vrijwilligers en streven naar een hoge kwaliteit zoekhonden. De honden en geleiders worden getraind en opgeleid om zowel levende als overleden personen te lokaliseren.


Binnen onze organisatie bevinden zich mensen met jarenlange ervaring in de reddingshonden wereld. Zij beschikken over vele inzichten en kennis voor het opleiden van zoekhonden. Naast de interne opleiding wordt er ook samen gewerkt met andere reddingshonden organisaties. Dit om ervoor te zorgen dat inzichten kennis en kunde op een hoog niveau zullen blijven.

De honden worden getraind om te zoeken onder zeer uiteenlopende omstandigheden en in vele omgevingen, denk hierbij aan vlakte, puin en gebouwen. We hanteren hierbij een positief belonende trainingsvorm.

Trainingen worden met grote regelmaat opgezet uit inzetmatige oefeningen waarbij ook de door de stichting ontwikkelde protocollen worden getest en verbeterd.

Wij willen bereiken dat de honden dusdanig gemotiveerd raken voor ons te willen werken, om er zo voor te zorgen dat de honden dit gedurende de gehele dag met plezier volhouden en zo trefzeker zullen zijn hun taak uit te voeren waar ze voor zijn opgeleid.

Voor de realisatie van zoekteams zetten vrijwilligers zich in voor de stichting.

Korte termijn doelstelling

 

 • Stichting worden middels notariële akte: Voltooid

 

 • Inschrijving kamer van koophandel: Voltooid

  

  • Professionalisering van inzetbare vlakte combinaties;
   te realiseren door interne intensieve training en opleiding. Daarnaast samen te trainen met andere reddingshonden organisaties.

   

  • Professionalisering van mantrailcombinaties;
   te realiseren door interne intensieve training en opleiding. Daarnaast samen te trainen met andere reddingshonden organisaties.

   

  • Samenwerking opzetten met andere Reddingshonden organisaties.

   

  • Realisatie website, opstellen op een toegankelijke manier waarbij de prioriteit is het bereikbaar zijn voor hulpbehoevenden.

  Doelstelling

  DOGsquad searchdogs leidt geleiders en hun honden op tot inzetbare reddingshondenteams waarmee vermiste mensen (levend of overleden) opgespoord kunnen worden en kunnen worden ingezet door de stichting, op aanvraag van hulpdiensten en particulieren.

  DOGsquad searchdogs doet dit geheel belangeloos en kosteloos.

  Huidige situatie

  DOGsquad searchdogs is momenteel bezig met de opstart tot het worden van een degelijke stichting. Wens is om in de toekomst te beschikken over de ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

  In de aanloop naar het stichting worden, zijn diverse noodzakelijke zaken reeds opgezet. Zo is er inmiddels een trainingsinformatie boek gerealiseerd voor nieuwe leden waardoor een efficiënte trainingsvorm is bereikt. Digitaal is een kaart gerealiseerd met hierop alle beschikbare trainingslocaties. Dossiers worden bijgehouden over actuele vermissingen. Een digitaal medium is ingericht voor interne zaken binnen de leden waarin informatie snel voor iedereen voor handen is en tevens voor iedereen de meest recente data per direct beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een website.

  DOGsquad searchdogs beschikt momenteel over 6 leden.

  5 leden zijn reddingshondengeleider. Een aantal honden van deze leden zijn zeer ervaren. Enkele honden zijn nog met de ruim 2-jarige opleiding bezig. Wekelijks wordt hard gewerkt aan de opleidingen en trainingen van alle zoekteams. Een minimaal te mogen verwachten groei in het opleidingsproces wordt nauwlettend in de gaten gehouden en met regelmaat getoetst.

  Activiteiten van de stichting

  • Wekelijks wordt er getraind door de zoekteams en minimaal 1 keer per maand wordt er een dag training georganiseerd. Tijdens deze trainingen worden tevens aanvullende theorie lessen georganiseerd, voorafgaand of aansluitend aan de training.
  • Theorie avonden worden georganiseerd.

  • Aangeslotenen vullen buitenom de trainingen zelfstandig evaluaties in op een digitaal medium en hierop volgen de benodigde evaluaties. Er worden aanpassingen gemaakt op de verschafte theorie lessen, afgestemd op de behoefte en het niveau van de zoekteams.

  • Er wordt gewerkt aan contacten met andere reddingshonden organisaties om samenwerking en gezamenlijke training tot stand te brengen.

  • Er wordt gewerkt en gelobbyd om kosteloos trainingslocaties te verkrijgen.

  Werknemers

  De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor de activiteiten die een aangeslotene, inclusief het bestuur, van de Stichting DOGsquad searchdogs uitvoert, wordt geen enkele vorm van financiële beloning toegekend.
  Elke vrijwilliger schenkt een jaarlijkse donatie.

  Financiën

  De inkomsten van stichting DOGsquad searchdogs bestaan uit:

  • Donaties aangeslotenen
  • Donaties algemeen
  • Giften

  De uitgaven bestaan uit:

  • Onderhoud en brandstof voor materieel.
  • Kosten voor buitenlandse inzetten
  • Aanschaf inzetmaterialen
  • Onderhoud inzet materialen, porto’s en GPS-en
  • Verzekeringen materiaal, materieel en aangeslotenen
  • Bestuurskosten (niet zijnde vergoedingen aan bestuursleden)

  Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Maarten van de Loo, voorzitter
  • Eric Bouwense, secretaris
  • Sharon Bouwense- Veenhof, penningmeester

  Onze website is momenteel nog in de opbouw-fase. Dit wil zeggen dat de website nog onvolkomenheden kan bevatten en de content geregeld zal kunnen wijzigen. Eventuele links welke nog niet operationeel zijn zullen in de toekomst gerealiseerd worden evenals de onvolledigheid van eventuele informatie.